Login

DỊCH VỤ

GIÁ (VNĐ/THÁNG)

Thêm 01 IP

50,000

Thêm 01GB RAM

50,000

Thêm 01 core CPU

100,000

Thêm 01GB SSD (Min 10GB)

10,000

01GB Backup (Min 10GB)

10,000